Performance Analysis of TBF Super League Teams Before Covid-19 Pandemic and During the Pandemic Period
1Faculty of Sports Sciences, Tokat Gaziosmanpaşa University
2Faculty of Sports Sciences, Aksaray University
Advances in Health, Sports and Technology Sciences 2023; 1(4): 71-91 DOI: 10.54152/asujshr.1289611
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study is to compare the performances of the Turkish Basketball Federation (TBF) Men's Super League season matches, which were carried out within the scope of pandemic measures during the coronavirus (Covid-19) epidemic, which adversely affected the world, and the performances of the teams in the pre-pandemic season by using the competition analysis data in the home and away fields. In this research, the 2018-2019 season, which was before the coronavirus (Covid-19) pandemic, and the 2020-2021 season, in which the teams played under pandemic measures, were taken into account. As a performance analysis, statistical data on the official website of the Turkish Basketball Federation (TBF) were used. While analyzing the performances of the teams in the home and away fields in both seasons, 13 data analyzes were carried out that affected this score, primarily the productivity score (PS). In this context, 2914 data were obtained from 224 competitions. When comparing the means of quantitative variables between groups, the significance test of the difference between the two means was used. Multiple linear regression analysis was used to look at the effect of selected variables on PS. Pearson Correlation analysis was used for the relationship between quantitative variables. In this direction, the PS average in the 2020-2021 season, played under pandemic measures compared to the 2018-2019 season, is higher and seems statistically significant (p=0.021). At the same time, the mean of the outer field PS is lower than the inner field and it shows statistical significance (p=0.024). In conclusion; The increase in the average of many factors that determine PS as well as PS in home and away fields competitions of the teams in the 2020-2021 Turkish Men's Basketball Super League, played under the coronavirus (Covid-19) pandemic measures, can be interpreted as showing their performances without any pressure on the athletes in an atmosphere without spectators.


TBF Süper Lig Takımlarının Covid-19 Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi Müsabaka Analizi
1
2
Advances in Health, Sports and Technology Sciences 2023; 1(4): 71-91 DOI: 10.54152/asujshr.1289611

Bu çalışmanın amacı, dünya genelini olumsuz yönde etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını esnasında pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Süper Ligi sezonu maçları ile pandemi öncesi sezondaki takımların iç ve dış sahadaki müsabaka analiz verilerinden yararlanılarak performanslarını karşılaştırmaktır. Bu araştırmada, takımların koronavirüs (Covid-19) pandemi öncesi olan 2018-2019 sezonu ile pandemi tedbirleri altında oynadıkları 2020-2021 sezonu dikkate alınmıştır. Performans analizi olarak Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) resmi web sayfasında yer alan istatiksel verilerden yararlanılmıştır. Her iki sezon içinde takımların iç saha ve dış sahadaki performansları analiz edilirken verimlilik puanı (VP) öncelikli olmak üzere bu puana etki eden 13 veri analizi yapılmıştır. Bu bağlamda 224 müsabakadan 2914 veri elde edilmiştir. Beraberinde nicel değişkenlerin gruplar arasındaki ortalamaları karşılaştırılırken, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testinden yararlanılmıştır. VP üzerinde etkili seçili değişkenlerin etkisine bakmak için, çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Nicel değişkenler arasındaki ilişki için Pearson Korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Bu doğrultuda 2018-2019 sezonuna göre pandemi tedbirleri altında oynanan, 2020-2021 sezonundaki VP ortalaması daha yüksektir ve istatistiksel olarak anlamlı görünmektedir (p=0.021). Aynı zamanda iç sahaya göre dış saha VP ortalaması daha düşüktür ve istatistiksel olarak önemlilik göstermektedir (p=0.024). Sonuç olarak; koronavirüs (Covid-19) pandemi tedbirleri altında oynanan 2020-2021 Türkiye Basketbol Erkekler Süper Ligindeki takımların iç saha ve dış sahadaki müsabakalarda VP yanı sıra VP belirleyen değişkenlerden pek çok faktörün ortalamasındaki artışı, seyircinin olmadığı atmosferde sporcular üzerinde baskı oluşmadan performanslarını sergiledikleri şeklinde yorumlanabilir.