The Effect Of Training, Chronogical and Biological Age On Performance İn Adolescent Male Basketball Players
1
2
Advances in Health, Sports and Technology Sciences 2023; 1(4): 92-114 DOI: 10.54152/asujshr.1261661
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study is to estimate the effect of age on sprint and agility performances of male basketball players between the ages of 11-14. For this purpose, 34 volunteer basketball players between the ages of 11-14 and 21 volunteer sedentary adolescent child participated in this study. After recording the training backgrounds, biological maturation and bone ages of the children, 10 metres sprint, 15m sprint and 5-0-5 test performances were observed. Anova test is performed and no statistically significant difference was found between the 10m sprint and 5-0-5 test performance means with the confidence interval of 0,05 (p=0,05). The 15m sprint test performance means were seen to be significantly different between the ages of 12-13 and 12-14 (12-13; 0,015<0,05, p=0,015, 12-14; 0,008<0,05, p=0,008). But, because this difference was not observed between the ages of 11-14, it couldn't be stated that age has an effect on 15m sprint performance. Training background seemed to has a statistically significant effect on 5-0-5 test performance (0,048<0,05, p=0,048). Biological maturation has no effect on 10m and 15m sprint performances when considered alone. But biological maturation has a statistically significant effect on 10m sprint performance when training effect was eliminated (0,041<0,05, p=0,041). Furthermore, training has a significant effect on performance tests (10m sprint; 0<0,05, p=0; 15m sprint; 0<0,05, p=0; 505 agility; 0,04<0,05, p=0,04). Altough training background and biological maturation has no significant effect on the selection status of the players, 15m sprint performance has a significant effect on selection status (0,017<0,05, p=0,017).


Adolesan Erkek Basketbol Oyuncularında Biyolojik, Kronolojik ve Antrenman Yaşlarının, Performans Üzerine Etkileri
1Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Universitesi
2Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Advances in Health, Sports and Technology Sciences 2023; 1(4): 92-114 DOI: 10.54152/asujshr.1261661

Özet
Çalışma, 11-14 yaşları arasındaki erkek basketbol oyuncularında yaşın, sprint ve çabukluk performansı üzerine etkilerinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirildi. Çalışmaya 34 basketbol oyuncusu, 21 sedanter adolesan olmak üzere toplam 55 erkek birey dahil edildi. Oyuncuların kronolojik yaşları doğum tarihlerine göre, biyolojik yaşları kemik yaşı ile, antrenman yaşları ise spora başlama zamanına göre belirlendikten sonra süratleri 10m ve 15m sprint tesleri ile, çeviklikleri ise 5-0-5 testi ile belirlendi. 10 metre sprint ve 5-0-5 testi ortalamaları arasındaki fark yapılan tek yönlü varyans analizi ile 0,05 (p=0,05) güven aralığında incelendi ve anlamlı bir arasında anlamlı fark gözlenmedi. 15 metre sprint testi ortalamaları arasında ise 12-13 ve 12-14 yaşları arasındaki fark anlamlı bulunurken (12-13; 0,015<0,05, p=0,015, 12-14; 0,008<0,05, p=0,008), bu farkın 11 ve 14 yaşları arasında istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı (p>0.05). Antrenman geçmişinin 5-0-5 testi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu saptandı (0,048<0,05, p=0,048). Biyolojik gelişimin 10 ve 15 m sprint performansı üzerinde tek başına etkisinin olmadığı görüldü. Biyolojik gelişimin, antrenman etkisi elimine edildiğinde 10m sprint performansı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu belirlendi (10 metre sprint; 0,041<0,05, p=0,041). Bunlara ek olarak, antrenmanın performans testi sonuçları üzerinde anlamlı etkisi olduğu belirlendi (10m sprint; 0<0,05, p=0; 15m sprint; 0<0,05, p=0; 5-0-5 testi; 0,04<0,05, p=0,04). Ayrıca 11-14 yaşları arasındaki erkek basketbolcularda antrenman geçmişi ve biyolojik gelişimin takıma seçilme durumu üzerine etkisi olmadığı bulundu. 15 metre sprint performansının ise takıma seçilme durumu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu saptandı (0,017<0,05, p=0,017).