Oxidative Stress in Asthma
1Aksaray University, Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Aksaray, Turkey
2Ordu University, Training and Research Hospital, Department of Pulmonology, Division of Allergy and Immunology, Ordu, Turkey
3Ordu University, Faculty of Medicine, Training and Research Hospital, Department of Pulmonology, Ordu, Turkey
Advances in Health, Sports and Technology Sciences 2023; 1(4): 62-70 DOI: 10.54152/asujshr.1290539
Full Text PDF

Abstract

Asthma is a chronic airway disease characterized by variable expiratory airflow limitation that affects people of all ages, especially children and teenagers. The incidence of asthma varies between 1% and 20% globally, and and asthma is among the leading causes of chronic respiratory diseases that cause morbidity and mortality. It is known that genetic and environmental factors play a role in the development of asthma. Oxidative stress (OS) causes serious damage to macromolecules such as lipid, protein and DNA, and this leads to harmful results in respiratory tract diseases. Increased OS in asthma triggers lipid peroxidation and increases tissue damage and causes inflammatory response. Recently, studies investigating the effect of OS on asthma continue to increase. Therefore, it is clinically very important to determine the exact role of OS in the pathogenesis of asthma. In this review, it is aimed to examine the effect of OS on asthma and to evaluate the recent studies and findings.


Astımda Oksidatif Stres
1
2
3
Advances in Health, Sports and Technology Sciences 2023; 1(4): 62-70 DOI: 10.54152/asujshr.1290539

Özet
Astım, her yaştan insanı, özellikle çocukları ve gençleri etkileyen, değişken ekspiratuvar hava akımı kısıtlanması ile karakterize kronik hava yolu hastalığıdır..Astımın insidansı küresel olarak 1% ile 20 % arasında değişmektedir ve astım morbidite ve mortaliteye neden olan kronik solunum hastalıkları arasında önde gelen nedenler arasında yer almaktadır. Astım gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı bilinmektedir. Oksidatif stres (OS) lipit, protein ve DNA gibi makromoleküllerde ciddi hasarlara neden olmakta ve bu da solunum yolu hastalıklarında zararlı sonuçlara yol açmaktadır. Astımda artmış OS, lipid peroksidasyonunu tetikler ve doku hasarını arttırır ve inflamatuar yanıta neden olur. Son zamanlarda OS’nin astım üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu nedenle, astım patogenezinde oksidatif stresin kesin rolünün belirlenmesi klinik olarak çok önemlidir. Bu derlemede OS’nin astım üzerindeki etkisinin incelenmesi ve son yıllarda yapılan çalışmaların ve bulguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.